61005 วันที่ 27/06/2561 นักศึกษาพบปพสาขาวิชาและคณะ
ด้วยงานฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาของคณะ ได้ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มาเข้าคณะเพื่อพบปะสาขาวิชาและคณาจารย์ รวมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บริหารของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักสาขาวิชาและคณาจารย์ของสาขาวิชา งานประชาสัมพันธ์ 27/6/2561
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม