รางวัลบริการวิชาการและวิจัยดีเด่นระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

รางวัลบริการวิชาการและวิจัยดีเด่นระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
ได้แก่ นางสาวฮัสนะห์ ยูโซ๊ะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

โดยมีท่านคณบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

—————

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาได้ที่ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 584-1-54213-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิป ที่อีเมลล์ sai_fu@ftu.ac.th, เพื่อทางคณะจะได้ทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษี