ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

ดูรายละเอียด
เว็บรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562
https://www.admissions.ftu.ac.th/

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ รอบ 2 ประเภทโควต้า
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

https://drive.google.com/file/d/19G1QcoT344GpdabFKP1CXa66QWpLDKDF/view