ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่​ผ่าน​การ​คัดเลือก​ เพื่อ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ในระดับอุดมศึกษา​ มหา​วิทยาลัย​ฟาฏอนี รอบโควต้า​ ปี2562

ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ที่​ผ่าน​การ​คัดเลือก​ เพื่อ​เข้า​ศึกษา​ต่อ​ในระดับอุดมศึกษา​ มหา​วิทยาลัย​ฟาฏอนี รอบโควต้า​ ปี2562

ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว
ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คูเวต ชั้น 1
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

DOWNLOAD เอกสาร

https://drive.google.com/file/d/18-ltEQdc8Vaf6MfuVOBrQHmwMHn5KrNv/view?fbclid=IwAR1OTkB9zQBJ4kstOECeTD6rztMxElzhsUCVvxNe9Qq5S50ub5QwO5RGA3E