ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ในรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์เฟาซาน มาปะ

ขอขอบคุณอาจารย์กับความทุ่มเท และขอพระองค์ทรงตอบแทน อามีน

ดูภาพเพิ่มเติม

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938850_2238275063080916_1306352326423871488_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=b720719661a364e893e1a35cd21ffc28&oe=5CFA34B0