ข่าวประชาสัมพันธ์ · กุมภาพันธ์ 12, 2019 0

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู 
เพื่อขอรับทุนการศึกษาร้อยละ 50 ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ (รอบ
โควตา) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562