ข่าวประชาสัมพันธ์ · กุมภาพันธ์ 22, 2019 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควต้า รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับภาษาและสอบวัดแววความเป็นครู มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครสิทธิพิเศษ โควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

มารายงานตัววันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ดูรายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/17rxtZd2Nftd_RfrZKCOO27YN4rLRVuHV/view