ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

มีนาคม 1, 2019 0 Comments

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher) 
ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)

ชื่อฐานข้อมูลJournal Impact Factor
SCOPUSScopus Journal Search
ISIISI Journal Search
TCITCI Journal Search


หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ(Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2012  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

ข้อมูลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *