สอบคัดเลือก สมัครปกติ รอบที่ 2

สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเภทสมัครปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ใน 3 สาขาวิชา 1. IT 2.RD 3.Data Science

ดูภาพกิจกรรม