ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศคูเวต