ข่าวประชาสัมพันธ์ · กันยายน 18, 2019 0

ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 กันยายน 2562 ถ่ายรูป​รวมบัณฑิต​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้าอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพกิจกรรม