พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รุ่นที่ 16
ประจำปีการศึกษา 2561 | วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562
ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประมลภาพกิจกรรม