ข่าวประชาสัมพันธ์ · พฤศจิกายน 10, 2019 0

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ทางงานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ได้นัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 151 (5/2562) เพื่อพิจารณาวาระต่างๆตามที่ได้กำหนดไว้