บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายไพซอล สะดียามู

#ตำแหน่ง : Customer experience associate II

#บริษัท : Conduent Business Services Malaysia Sdn. Bhd.

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University