ข่าวประชาสัมพันธ์ · กุมภาพันธ์ 26, 2020 0

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 กพ. 2563

วันที่ 4 กพ. 2563 สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ร่วมกับคณะ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

ณ ห้องประชุม 500 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประมวลภาพกิจกรรม