ข่าวประชาสัมพันธ์ · กุมภาพันธ์ 26, 2020 0

โครงการพี่ให้น้อง

ทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพี่ให้น้อง ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์2563 ณ โรงเรียนบ้านบางปู อ.ยะหริ่ง จังปัตตานี

ประมวลภาพกิจกรรม