(วันสุดท้ายแล้ว ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

วันสุดท้ายแล้ว 🏆🚗⏰

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

🌐 https://admissions.ftu.ac.th/site/index2

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนานี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ftu.ac.th/…/inde…/th/admission-th/364-ad63online…