ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)

https://drive.google.com/file/d/1bIwGYiMz3D8-HUz7GIyjdze8lDObep5v/view
รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดูประกาศ)

https://drive.google.com/file/d/1r24aP_qIiXs4T7Cg0GM1r_7FvAMQaB22/view
รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครเรียนออนไลน์https://admissions.ftu.ac.th/registration/2564/1/register