ข่าวประชาสัมพันธ์ · สิงหาคม 28, 2021 0

ขอแสดงความยินดี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉

👉น้องๆโครงการต๊อกบกกี

👉น้องๆโครงการกาวติดฟันปลอม


นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (ทั้ง 2 ทีม)


😍ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 1 แสนบาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

😍น้องๆได้เข้ารับการบ่มเพาะจาก Tech Incube✌จนสามารถฝ่าฟัน สู่เป้าหมายได้ไม่ยาก

❤️สนใจ ทุนสนับสนุน ศึกษา และสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.techinspiration.co.th/incube