การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้สิทธิพิเศษระดับ ป.ตรี ปี 2558 (โควต้า)

fatani

 

 

ประกาศ : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้สิทธิพิเศษระดับ ป.ตรี ปี 2558 (โควต้า)
http://www.yiu.ac.th/th/images/popup/sbs/quota_notice2014.pdf

หรือ