ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

 

 

 

                        ชื่อ – นามสกุล              ตำแหน่ง
นายซอบรี  อามาลีนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตร  วอลี รองคณบดี
นายซบรี        หะยีหมัด หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ /หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวนูรุลฮุสนา  อับดุลลาฏีฟ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายซากี   นิเซ็ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
นายอัมพร    มนมิตร หัวหน้าสำนักงานคณะ
โทรศัพท์ (มือถือ) 086-4810720
โทรศัพท์ สำนักงาน  073-418610-11   ต่อภายใน 1501
Email : science@ftu.ac.th http://science.ftu.ac.th/

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.