รินน้ำใจสู่นักศึกษา มฟน.

พฤศจิกายน 25, 2019 0 Comments

ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการอาหาร

พฤศจิกายน 12, 2019 0 Comments

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการย้ายของและอุปกรณ์ต …

กิจกรรมมาอัลกุรอาน 10/11/2562

พฤศจิกายน 11, 2019 0 Comments

ภาพประกอบ

5 ส. ห้องสโมสร และห้องทดลองชิม

พฤศจิกายน 11, 2019 0 Comments

ภาพกิจกรรมประกอบ

ภาพกิจกรรมก่อนกิจกรรม 5ส วทท.มฟน.

พฤศจิกายน 11, 2019 0 Comments

ภาพกิจกรรมก่อนกิจกรรม 5ส วทท.มฟน. ภาพกิจกรรม

ซ่อมท่อระบายหลังคาทางเดิน 11/11/2562

พฤศจิกายน 11, 2019 0 Comments

งานโสตทัศนูปกรณ์และงานอาคารและสถานที่ ได้ซ่อมท่อระบายหล …

โครงการวันครอบครัวคณะ

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทางงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนัก …