อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สมาชิกฮาลากอฮ์ทุกกลุ่ม) วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 62 เวลา 10.00-12.00 น.

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (สมาชิกฮาลากอฮ์ทุกกลุ่ม) ณ ห้อง 211 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพ

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะ วิชา การศรัทธา บรรยายโดย ดร.มูฮำหมัด ลุตฟี อุมา

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะ วิชา การศรัทธา วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 บรรยายโดย ดร.มูฮำหมัด ลุตฟี อุมา

ดูภาพประกอบ

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะ วิชา การศรัทธา วันที่ 22 กรกฏาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ โครงการ FST Challenge Contest

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ โครงการ FST Challenge Contest
สนใจสมัครได้ที่กะอาบีร ห้อง 13-104 สำนักงานมุสลิมะห์


กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะ วิชา ศาสนบัญญัติ เรื่อง ความสะอาด

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ณ 23 – 211 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ศาสนบัญญัติ เรื่อง ความสะอาด โดยอาจารย์มาหามะรอมือลี แมยู รองครบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิอัรรอฮมะห์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ทางสำนักงานจัดหาทุน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิอัรรอฮมะห์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 ทุน โดยมีนายอับดุรรอฮมาน ยูโซะ รักษาการหัวหน้าจัดหาทุน ผู้อำนวยการสำนักพัมนาศักยภาพนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนายมะรอนิง อุเซ็ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนครั้งนี้

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.45 น. – 11.40 น. ณ 23 – 211 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

เวลา กิจกรรม

09.45 น. – 10.15 น. ลงทะเบียน
10.20 น. – 11.00 น. นำเสนอวิชาตัฟซีรซูเราะห์ 3 กุล และอัลฮุมาซะห์ โดยอาจารย์อัลดุลย์ลาเต๊ะ สาและ
11.00 น. – 11.40 น. บรรยาย เรื่อง เหตุการณ์สำคัญช่วงการตั้งมั่นที่มาดีนะห์และการพิชิตมักกะห์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แวยูโซะ สิเดะ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.