คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายวีรฤทธิ์ ผลเจริญ บัณฑิตสาขาไอทีสายดาต้า

#บัณฑิตสายดาต้า

#ภูมิใจในบัณฑิต นายวีรฤทธิ์ ผลเจริญ

#ตำแหน่ง : Data Driven Insights Analyst

#บริษัท : เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

นางสาวญุสซรา หลังจิ บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ

#บัณฑิตมุสลีมะห์งานไอทีสายดูแลระบบ

#ภูมิใจในบัณฑิต นางสาวญุสซรา หลังจิ

#ตำแหน่ง : System Operator

#บริษัท : เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) MFEC

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University


นายโมฮำมัด ดือรามะ บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ตอาวุโส

#ภูมิใจในบัณฑิต นายโมฮำมัด ดือรามะ

#ตำแหน่ง : Senior Technical Support Specialist

#บริษัท : Concentrix Malaysia

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#บัณฑิตงานไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายบูคอรี ดอเล๊าะหะมะ

#ตำแหน่ง : Technical Support Specialist – CC Lenovo Asian

#บริษัท : Scicom (MSC) Berhad

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตไอทีกับองค์กรภาคประชาสังคม

#บัณฑิตไอทีกับองค์กรภาคประชาสังคม

#ภูมิใจในบัณฑิต นายมะรุฟ เจะบือราเฮง

#ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

#องค์กร : สมาคมดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (DIGITAL4PEACE)

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#บัณฑิตในบริษัทไอทีซัพพอร์ต

#ภูมิใจในบัณฑิต นายไพซอล สะดียามู

#ตำแหน่ง : Customer experience associate II

#บริษัท : Conduent Business Services Malaysia Sdn. Bhd.

#อัลฮัมดุลิลละห์ ขออัลลอฮเพิ่มพูนความจำเริญ ความบารอกัตและเราะห์มัตแก่บัณฑิตทุกท่าน

Department of Information Technology, Fatoni University

รินน้ำใจสู่นักศึกษา มฟน.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมชี้แจงการจัดกิจกรรมภาคการเรียนที่2/2562 และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

กิจกรรมฮาลาเกาะฮฺรวมคณะ วิชา การศรัทธา วันที่ 22 กรกฏาคม 2562