วันที่ 28/10/2562 เด็กค่ายเข้าเรียน LAB DATA SCIENCE

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันที่ 29/10/2562เด็กค่ายเข้าห้องปฏิบัติการ

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

ภาพกิจกรรมประกอบ

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ติวภาษาและO-net

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

ด้วยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิ …

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสลามาอีลลุตฟี …

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 150

พฤศจิกายน 10, 2019 0 Comments

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 150 (4/2562)วันที่ 24 …