เรื่องสั้น

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มารายงานตัว

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มารายงานตัว

ประเภทโควต้า (รอบที่ 2) และปกติ (รอบที่ 1)
ประจำปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมวันมูหะหมัดนอร์ มะทา

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้นอกสถานที่กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ในรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยอาจารย์เฟาซาน มาปะ

ขอขอบคุณอาจารย์กับความทุ่มเท และขอพระองค์ทรงตอบแทน อามีน

ดูภาพเพิ่มเติม

https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49938850_2238275063080916_1306352326423871488_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=b720719661a364e893e1a35cd21ffc28&oe=5CFA34B0

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา รอบที่ 2
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

ดูรายละเอียด
เว็บรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2562
https://www.admissions.ftu.ac.th/

ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ รอบ 2 ประเภทโควต้า
(ระหว่งวันที่ 6 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 )

https://drive.google.com/file/d/19G1QcoT344GpdabFKP1CXa66QWpLDKDF/view

มอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันนี้ 7/10/2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

อ่านเพิ่มเติม มอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สพน.ด่วน

นักศักษาที่ประสงค์จะผ่อนผันทหารประจำปี 2560 ให้นักศึกษามาติดต่อ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

10-15 พ.ย. 2559 นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผัน ณ  สำนักพัฒนาศักยภาพนักศุึกษา

15 -30 พ.ย. 2559 นักศึกษาส่งหลักฐาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา แสงวนิชย์ ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
ได้เข้าร่วมนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาตำรับยาพื้นฐานที่มีสรรคุณแก้อาการอักเสบและติดเชื้อ กรณีศึกษาบ้านคลองขุด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย วันที่ 31 สิงหาคม 2559

นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ดูงานบริษัท ลาบันซอย

วันที่ 31 สิงหาคม 2559