เรื่องทั้งหมดโดย news

เวทีระดมความเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เวทีระดมความเห็นจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

จากเวที km สำนักงานสู่การแก้ไขปัญหาห้องปฏิบัติการ

ตามที่มีการจัดทำเวทีประชุมการจัดการความรู้ เมื่อครั้งที่ 1 ของภาคการเรียนที่ 2/2556 เมื่อเดือนพฤศิกายน ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการได้เสนอปัญหาว่า มีปัญหา เรื่องสถานที่เก็บอุปกรณ์ สำหรับอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อและที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันยังไม่ได้อยู่เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมยังมีการใช้ร่วมภายในห้องปฏิบัติการทั่วไป ซึ่งหลังจากที่เข้ามาในวงพูดแล้ว แต่ละสายงานก็เสนอทางงอกหลายๆทาง ประกอบด้วยการหาห้องใหม่ ซึ่งมีการพูดถึงความเป็นได้ในการจัดหาห้อง และการสร้างอุปกรณ์ จะเอามาจากไหน โดยซื้อไหม หรือการหาอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้ว หรืออุปกรณ์ที่เรามีอยุ่แล้วมาพัฒนาต่อยอด ซึ่งได้รับการเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลด้านโสตทัศนูปกรณืของสำนักาน ว่า ของคณะ ยังมีขอบประตู่ห้องปฏิบัติการที่คณะ พึ่งเปลี่ยนใหม่ และมีเหลืออยู่ ซึ่งก็ไม่ได้นำไปใช้งานอะไร อาจจะนำมาประยุกต์ทำให้ได้ โดยให้ทางห้องปฏิบัติการได้ไป คิดและออกแบบว่าจะเอาแบบไหน อย่างไร ซึ่งพอการประชุม ครั้งที่สอง ปลายเดือนพฤศจิกายน ทางห้องปฏิบัติการได้เสนอแบบ

ซึ่งเดือนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำมาประจำห้อง และได้มีการปรับปรุงห้อง ให้เป็นสัดส่วน โดยงบประมาณที่จำกัด และเอาของที่ใช้อยู่มาประยุกต์ทำให้ได้ อุปกรณืและห้องใหม่ สามารถบริการนักศึกษาและตอบโจทย์จากการพูดคุย และขอเสนอแนะจากการใช้งาน จริง ทำให้การทำงานในตอนนี้สะดวกมากขึ้นและเป็นสัดส่วน และใช้ได้จริง

 

นักศึกษา และคณาจารย์ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า

 

ภาพประกอบจากการปฏิบัติ

 

เวทีคืนความรู้สู่ชุมชนสำหรับ งานวิจัยของนักศึกษา

 

 

เวทีคืนความรู้สู่ชุมชนสำหรับ งานวิจัยของนักศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพกิจกรรมงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร 13 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ฝ่าวิกฤติประเทศไทยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

“…ดังนั้นเมื่อมีเหล่าผู้อธรรมแฝงอยู่ในกลุ่มชนเหล่านั้นแต่เราไม่ช่วยหาทางที่จะหยุดยั้งมันเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะลงโทษคนทั้งหมด คนที่ไม่ได้ทำอะไรก็จะถูกลงโทษเช่นกัน ตอนนี้เราเห็นว่าโดยภาพรวมของประเทศมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายทั่วทุกแห่ง ก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดเพียงว่าความวุ่นวายมันจะเกิดเพียงแค่ที่กรุงเทพฯเท่านั้นแต่ตอนนี้มันบานปลายไปแทบทุกจังหวัดแล้ว เราจึงเกรงว่าประชาชนมุสลิมจะไม่เข้าใจว่าเราควรมีจุดยืนอย่างไรในเรื่องเช่นนี้ ในฐานะของคนคนหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของการลงโทษจากพระเจ้าดังกล่าวมา…”

“…ใครก็ตามที่กล่าวร้ายด่าทอให้คนอื่นเสียหายอิสลามจะไม่สนับสนุน ใครก็ตามทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอิสลามไม่สนับสนุน ใครก็ตามที่ยุยงให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจนเกิดความวุ่นวายอิสลามไม่สนับสนุน อิสลามสนับสนุนการทำสิ่งที่ดีงามอย่างเดียวเท่านั้น จิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ การกระทำที่สะอาดบริสุทธิ์ ภาษาที่บริสุทธิ์ มารยาทที่ดี การใช้ภาษาที่นิ่มนวล นั่นคืออิสลาม ไม่ใช่การไปร่วมกันด่าทอคนโน้นคนนี้ ถึงขั้นคนของศาสนาหรือนักการศาสนาขึ้นไปด่าทอคนโน้นคนนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่อิสลามและอิสลามก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆจากสิ่งเหล่านี้…”

“และถ้าเราประสงค์ที่จะทำให้เมืองใดเมืองหนึ่งต้องพินาศเราจะบันดาลให้บรรดาชนชั้นนำของเมืองนั้นที่ได้ปกครองแล้วก็พวกเขาก็จะสร้างความชั่วในเมืองเหล่านั้น แล้วเมื่อพวกเขาสมควรที่จะได้รับการลงโทษ เราก็จะทำลายให้เมืองๆนั้นต้องพินาศย่อยยับ” (อัลกุรอาน บทอัลอิสรออฺ โองการที่ ๑๖)

“และพวกเจ้าจงเฝ้าระวังความโกลาหลวุ่นวายที่ความชั่วของมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าเพียงเท่านั้น และจงรู้เถิดว่าอัลลอฮฺคือผู้ที่ลงโทษอย่างเด็ดขาด” (อัลกุรอาน บทอัลอันฟาล โองการที่ ๒๕)

อ่านเพิ่มเติม ฝ่าวิกฤติประเทศไทยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์

แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย

* แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย *

จากสถานการณ์วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีการชุมนุมของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าและปะทะกันของผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่าย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนทั่วประเทศอย่างใหญ่หลวงและกว้างขวาง ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมืองและความมั่นคงของชาติ
อ่านเพิ่มเติม แถลงการณ์ กรณีวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย

บริการวิชาการ เรื่อง การทำ biogas จากมูลแพะ วันที่ 1-12-13

บริการวิชาการ เรื่อง การทำ biogas จากมูลแพะ 

CREATIVE VISIT PROGRAM 1435 H. (MALAYSIA-SINGAPORE)

CREATIVE VISIT PROGRAM 1435 H.  (MALAYSIA-SINGAPORE)

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะ ปี 2556 ฉบับ 1-2