งดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชา IT

 ประกาศ ระหว่างวันที่ 14- 18 พฤศจิก …

ขอให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว

 ประกาศ ด้วยทางกองแผนงาน ได้ส่งหนัง …

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ. รายเก่า ให้เข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ E-studentloan

ขอให้นักศึกษาที่กู้เงิน กยศ รายเก่า …