ขอให้ทุกหน่วยงานภายในคณะ ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำหรับโครงการ ที่ดำเนินการแล้ว

 ประกาศ ด้วยทางกองแผนงาน ได้ส่งหนังสือมายังหน่วยงาน ให้ผู้รั […]

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ […]