คลังเก็บหมวดหมู่: กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำหนดการ โครงการพบปะผู้ปกครอง

กำหนดการ โครงการพบปะผู้ปกครอง

วัน อาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การรับสมัครนักศึกษา กยศ. (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กยศ. (กู้เกินหลักสูตร) ปีการศึกษา 2557

ยื่นในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาแอเสาะ แสแตแล

 ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอาแอเสาะ แสแตแล 

ที่ได้รับรางวัล “ดี” ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ในงานนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 

ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

งานประสาทปริญญา ครั้งที่ 11 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ประมวลภาพศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ป่าชายเลนยะหริ่ง 25/1/2557

ประมวลภาพกิจกรรมเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4

ประมวลภาพกิจกรรมเวทีรับฟังแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 4 

วันที่ 29/1/2557 ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จัดโดย:สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสำนักจัดหาทุนการศึกษา

รร.ดาราวิทย์ มารับฟังการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยและคณะ

 รร.ดาราวิทย์ มารับฟังการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยและคณะ